fschmidt

 

 

 

 

 

 

 

div line

finddealer

3/4 BBb Tubas

3/4 BBb Tuba - 4 Side Action Valves height=      

F. Schmidt - F4V34LT
3/4 BBb Tuba - 4 Side Action Valves
MSRP: $3,750.00

3/4 BBb Tuba - 3 Upright Valves height=      

F. Schmidt - F3VT
3/4 BBb Tuba - 3 Upright Valves
MSRP: $3,570.00

3/4 BBb Tuba - 3 Side Action Valves height=      

F. Schmidt - F3V34LT
3/4 BBb Tuba - 3 Side Action Valves
MSRP: $3,570.00

div line

finddealer

4/4 BBb Tubas Piston

BBb 4/4 tuba 4 upright valves laquer finish height=      

F. Schmidt - F4VLT
BBb 4/4 tuba 4 upright valves laquer finish
MSRP: $5,960.00

BBb 4/4 front action valve tuba clear lacquer  height=      

F. Schmidt - F4V44LT
BBb 4/4 front action valve tuba clear lacquer
MSRP: $6,420.00

div line

finddealer

4/4 BBb Tubas Rotary

F. Schmidt 4 Rotary Valve Tuba W/ Case height=      

F. Schmidt - DSF186
F. Schmidt 4 Rotary Valve Tuba W/ Case
MSRP: $6,420.00

div line

finddealer

5/4, 6/4 CC Tubas

F. Schmidt BBb 5/4 Rotary Valve Tube w/ Case height=      

F. Schmidt - DSF190
F. Schmidt BBb 5/4 Rotary Valve Tube w/ Case
MSRP: $5,250.00

finddealer

Our Brands